Molino.jpg
Kozhasznusagi_jelentes.jpg
Közhasznúsági jelentés 2011.    

Megosztás


    MÉRLEG         
2011. év         
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete
    A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Adatok ezer Ft-ban
Sorszám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
a b c d e
1. A Befektetett eszközök (2-5. sor) 735   595
2. I. Immateriális javak 82   38
3. II. Tárgyi eszközök 653   357
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0   200
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0   0
6. B Forgóeszközök (7-10. sor) 2 987   3 696
7. I. Készletek 2 818   2 260
8. II. Követelések 0   0
9. III. Értékpapírok 0   0
10. IV. Pénzeszközök 169   1 436
11. C Aktív időbeli elhatárolások 0   0
12.     ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) (1+6+11. sor) 3 722   4 291
13. D Saját tőke (14-19. sor) 3 410   3 637
14. I. Induló (jegyzett) tőke 100   100
15. II. Tőkeváltozás (eredmény) 2 798   3 310
16. III. Lekötött tartalék 0   0
17. IV. Értékelési tartalék 0   0
18. V. Tárgyévei eredmény alaptevékenységből 512   227
19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0   0
20. E Céltartalékok 0   0
21. F Kötelezettségek 312   654
22. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0   0
23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 312   654
24. G Passzív időbeli elhatárolások 0 0
25.     FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3 722   4 291

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011. év

    Adatok ezer Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
a b c d e
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 51 633   46 328
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0   0
       a) alapítótól 0   0
       b) központi költségvetésből 0   0
       c) helyi önkormányzattól 0   0
       d) egyéb:  ebből 1% 212   390
2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 330   2 150
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 39 189   34 198
4. Tagdíjból származó bevétel 0   0
5. Egyéb bevétel; természetbeni felajánlás 8 902    9 590
B Vállalkozási tevékenység bevétele 0   0
C Összes bevétel (A+B) 51 633   46 328
D Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 51 121   46 101
1. Anyagi jellegű ráfordítások 1 206   1 100
2. Személyi jellegű ráfordítások 255   258
3. Értékcsökkenési leírás 370   525
4. Egyéb ráfordítások 49 082   44 091
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 208   127
6. Rendkívüli ráfordítások 0   0
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0   0
1. Anyagi jellegű ráfordítások 0   0
2. Személyi jellegű ráfordítások 0   0
3. Értékcsökkenési leírás 0   0
4. Egyéb ráfordítások 0   0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0   0
6. Rendkívüli ráfordítások 0   0
F Összes tevékenység költsége (D+E) 51 121   46 101
G Adózás előtti vállalkozási eredmény 0   0
H Adó fizetési kötelezettség 0   0
I Tátgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0   0
J Tátgyévi közhasznú eredmény (A-D) 512   227
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A       Személyi jellegű ráfordítások     4 313
1.         Bérköltségek     3 429
            a) Megbízási díjak     0
            b) Tiszteletdíjak     0
2.       Személyi jellegű egyéb költségek     258
3.       Személyi jellegű költségek közterhei     626
B     A szervezt által nyújtott támogatások     21 119
C     Továbbutalási céllal kapott támogatás     0
D     Továbbutalt támogatás     0


Oldal tetejére


Megosztás


Hírek, aktualitások Magunkról Tevékenységünk Hogyan támogathat minket? Közhasznúsági jelentés Az SZJA 1%-ának felhasználása Kapcsolat Dokumentumtár Pályázatok Referenciák Önkéntes támogatás Önkéntes csapatok