Molino.jpg
Kozhasznusagi_jelentes.jpg
Közhasznúsági jelentés 2010.    

Megosztás


A MENTŐÖV GYERMEKEINKÉRT 2002 ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖZPONTJÁBAN MINDEN ESETBEN A GYERMEKEK ÁLLNAK.

baby-k.jpg


Tájékoztató az Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

Alapítványunk kiemelt figyelmet fordít a Gyermekotthonokban illetve hátrányos helyzetű családokban élő gyermekekre. Úgy véljük ezeknek a fiataloknak lehetőséget kell adni hátrányaik leküzdéseihez annak érdekében, hogy a társadalom teljes értékű tagjaivá váljanak. Tevékenységünket ez a szemlélet határozta meg az mellett, hogy próbáltunk az egészségügyi intézményeknek , beteg kisgyermeket nevelő családoknak is támogatást nyújtani. Szoros együttműködést alakítottunk ki civil szervezetekkel , és támogatást nyújtottunk egy Erdélyi Gyermekotthonnak is.

        Kórházaknak,egészségügyi Intézményeknek nyújtott támogatás: 4 464 782 Ft   
        Gyermekeknek nyújtott támogatás: 165 000 Ft   
        Gyermekintézményeknek nyújtott támogatás:  6 606 970 Ft   
        Erdélyi Tulipán Gyermekotthon támogatása: 645 000 Ft   
        Civil szervezetekkel együttműködve lakosság támogatása: 4 945 991 Ft   
        Összesen: 16 827 743 Ft   


Természeti katasztrófákkal sújtott év volt a 2010.
A májusi és júniusi szakadatlan esőzés hatalmas árvizeket okozott az ország területén, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A Bódva hatalmas árhulláma a legnagyobb problémát Edelényben, Felsőzsolcán, Onga térségében okozta. Sok helyen katasztrófahelyzet alakult ki, melynek következtében több ember kényszerült otthona ideiglenes elhagyására. A magyarországi folyók fővédvonalán 1924 kilométeren volt védelmi készültség, rendkívüli készültség 130 kilométeren. Borsodban 4500 embernek kellett otthonát elhagynia, körülbelül 90 ház dőlt össze teljesen.

2010.október 4-én, amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló gátja átszakadt, Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai katasztrófája következett be. A gátszakadás következtében 600-700 ezer köbméter vörösiszap és víz egyvelege (toxikus sár) öntötte el a Torna patakon keresztül Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő területeit. Nyolc ember meghalt. A Torna és a Marcal teljes élővilága elpusztult.

        Árvízzel sújtott települések támogatása (Edelény, Felsőzsolca, Bóly, Győr): 2 094 950 Ft   
        Kolontár, Devecser iszapkatasztrófát elszenvedett települések támogatása: 2 206 400 Ft   
        Összesen: 4 301 350 Ft   PÁLYÁZATOKRÓL
2010 évben benyújtott és elnyert pályázat a „Szerek nélkül szenvedélyesen” címet viseli. Célja a hátrányos társadalmi helyzetű gyermekek, fiatalok egészségvédelmének elősegítése, a kábítószer használatának megelőzése. A gyermekvédelmi intézetben dolgozó szakemberek munkájának szakmai támogatása különös tekintettel a függőségek kezelésével kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére. A program megvalósításának helyszíne a Fonyódi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon. A program megvalósításának ütemezése 2010.10.01-2011.05.31. időszak.
Kiemelt pályázat az Alapítvány életében a TAMOP.5.2.5. gyermekek és fiatalok társadalmi Integrációjának segítő programjára való pályázat, mely 2010.11.30-al került benyújtásra.
Összefoglalva elmondhatjuk a kialakult igen nehéz gazdasági helyzet ellenére 21.129.093 Ft értékű támogatással tudtunk segítséget nyújtani. Ezzel támogatásunk összegét tevékenységünk kezdete óta (2005.január.01.) 99.millió forintra tudtuk növelni.
A köszönet kizárólag támogatóinkat illeti.


Pecset-alairas


  MÉRLEG         
2010. év         
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete
    Adatok e Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
a b c d e
A Befektetett eszközök 753 735
I. Immateriális javak 103   82
II. Tárgyi eszközök 650   653
III. Befektetett pénzügyi eszközök      
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
B Forgóeszközök 2 755   2 987
I. Készletek 75   2818
II. Követelések      
III. Értékpapírok      
IV. Pénzeszközök 2 680   169
C Aktív időbeli elhatárolások      
    ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) 3 508   3 722
D Saját tőke 2 898   3 410
I. Induló (jegyzett) tőke 100   100
II. Tőkeváltozás (eredmény) 1 216   2 798
III. Lekötött tartalék      
IV. Értékelési tartalék      
V. Tárgyévei eredmény alaptevékenységből 1 582   512
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
E Céltartalékok      
F Kötelezettségek 610   312
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek      
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 610   312
G Passzív időbeli elhatárolások    
    FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3 508   3 722

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010. év

    Adatok e Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
a b c d e
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 49 913   51 633
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
    a) alapítótól      
    b) központi költségvetésből      
    c) helyi önkormányzattól      
    d) egyéb:  ebből 1%    212 1 574   212
2 Pályázati úton elnyert támogatás 1 614   3 330
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 45 167   39 189
4 Tagdíjból származó bevétel      
5 Egyéb bevétel 1 558   8 902
6 Pénzügyi műveletek bevételei      
7 Rendkívüli bevételek      
8 Aktívált saját teljesítmény értéke      
B Vállalkozási tevékenység bevétele      
1 Árbevételek      
2 Egyéb bevételek      
3 Pénzügyi műveletek bevételei      
4 Rendkívüli bevételek      
C Összes bevétel 49 913   51 633
D Közhasznú tevékenység ráfordításai 50 946   51 121
1 Anyagi jellegű ráfordítások 1 600   1 206
2 Személyi jellegű ráfordítások 638   255
3 Értékcsökkenési leírás 315   370
4 Egyéb ráfordítások 48 258   49 082
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 135   208
6 Rendkívüli ráfordítások      
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
1 Anyagi jellegű ráfordítások      
2 Személyi jellegű ráfordítások      
3 Értékcsökkenési leírás      
4 Egyéb ráfordítások      
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai      
6 Rendkívüli ráfordítások      
F Összes tevékenység költsége (D+E) 50 946   51 633
G Adózás előtti vállalkozási eredmény      
H Adó fizetési kötelezettség      
I Tátgyévi vállalkozási eredmény (G-H)      
J Tátgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1 033   512
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A       Személyi jellegű ráfordítások     4 112
1         Bérköltségek     3 037
            a) Megbízási díjak      
            b) Tiszteletdíjak      
2       Személyi jellegű egyéb költségek     255
3       Személyi jellegű költségek közterhei     820
B     Nyújtott támogatások     21 129
1           Továbbutalt, illetve átadott támogatás      
C     Továbbutalási céllal kapott támogatás      
D     Továbbutalt támogatás      


Oldal tetejére


Megosztás


Hírek, aktualitások Magunkról Tevékenységünk Hogyan támogathat minket? Közhasznúsági jelentés Az SZJA 1%-ának felhasználása Kapcsolat Dokumentumtár Pályázatok Referenciák Önkéntes támogatás Önkéntes csapatok