Molino.jpg
Kozhasznusagi_jelentes.jpg
Közhasznúsági jelentés 2009.    

Beszámoló

Megosztás

A Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány
2009. évi tevékenységének bemutatása

Mikulas029.jpeg

A gazdasági válság Magyarországot, így állampolgárait és vállalkozásait is sújtja. A 2008. év végétől kibontakozó nyílt válság nyomán több tízezer munkahely és vállalkozás szűnt meg. Ehhez társul még a „híres magyar pesszimizmus. Egy reprezentatív felmérés szerint (Tárki) a négy visegrádi ország lakosai közül a magyar emberek mondják a legnagyobb arányban, hogy a pénzügyi válság érintette őket és családjukat.
Nehéz év volt a 2009-es év. Alapítványunk az adománygyűjtés során szembesült a válság összes elemével. Hiába a jó ügy, a lelkes munkatársak, a visszaesés érzékelhető volt az előző évekhez képest.
Alapítványunk a 2009. évben a segítségre szoruló intézményekre és családokra helyezte a hangsúlyt. A külföldi gyógykezelések pénzügyi finanszírozására indított gyűjtések szinte teljesen megszűntek.
Az országban lévő gyermekotthonok, illetve fogyatékos otthonok támogatása különféle formákban valósult meg. A fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények támogatása létfontosságú. Ehhez az elvhez igazítottuk stratégiai adománygyűjtési kampányainkat. Igyekezvén meggyőzni a támogatóinkat, hogy adományuk az adott ügy és a társadalom szempontjából lényeges. Bevalljuk, az összes kreativitá-sunkra szükség volt egy-egy ügy képviseletéhez, és a potenciális támogatók megtalálásához.

A válság ellenére elmondhatjuk, hogy a MENTŐÖV ALAPÍTVÁNY sikeres évet zárt,
ezt az alábbi eredményeink igazolják. 

Gyermekotthonok, intézmények, szervezetek

Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Budapest folyamatos havi élelmiszer ellátás 3 214 881 Ft   
Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Budapest olvasó berendezés az iskolai oktatáshoz 1 300 000 Ft   
Budapest Fővárosi Önkormányzat Balatonboglári Gyermekotthona   ruhanemű 579 540 Ft   
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona, Bakonyszücs ruhanemű, ágynemű, takaró 329 l88 Ft   
Károlyi István Gyermekközpont, Fót ruhanemű 502 237 Ft   
ESZGYESZ Dunakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ruhanemű 5 383 490 Ft   
Inárcsi Speciális Otthon ruhanemű 180 000 Ft   
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3 Gyermekotthona
(Alsózsolca, Boldogkőváralja, Hernádvécse)
ruhanemű 1 863 640 Ft   
Maglódi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ruhanemű 257 400 Ft   
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület, Budapest ruhanemű 60 889 Ft   
Oltalom Karitatív Egyesület Budapest ruhanemű, élelmiszer 448 876 Ft   
Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona Budapest ruhanemű, élelmiszer 227 149 Ft   
Összesen   14 347 290 Ft   

Kórházak

SOTE Tűzoltó utcai Gyermekklinika Budapest 320 689 Ft   
Zalaegerszegi Megyei kórház 512 000 Ft   
Kaposi Mór Kórház (Mosdós) 1 335 000 Ft   
Péterfy Kórház Baleseti központ Budapest 1 000 000 Ft   
Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórház Budapest 630 000 Ft   
Összesen 3 797 689 Ft   

Gyermekek gyógykezelésének támogatása

Simári Dominik 125 000 Ft   
Kovács Dominik 500 000 Ft   
Kovács Bence 132 000 Ft   
Dankó Ákos 830 000 Ft   
Összesen 1 587 000 Ft   

Jótékonysági rendezvény az éhező gyermekekért 1 160 741 Ft   
Almaosztás Nyugat-Magyarország gyermeknevelő intézményeiben (2 tonna) 150 000 Ft   
Összesen 1 310 741 Ft   
MIDÖSSZESEN 21 042 720 Ft   

KIADVÁNYOK

A korábbi évekhez hasonlóan egészségmegőrző kiadványt juttattunk el a lakossághoz, melynek témái ebben az évben az allergia, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a HlN1 új típusú influenza voltak. Erre 4,75 millió Ft-ot fordítottunk. Civil Hírlevelünk a daganatos betegségekről szólt. (Lásd: Dokumentumtár.)

RENDEZVÉNYEK 2009. ÉVBEN

„Együtt a beteg gyermekekért címmel sikeres ágazat-közi konferenciát rendeztünk 2009. január 31-én, állami-önkormányzati és civil szervezetek részére, amelyek az egészségügy, a gyermekvédelem és az oktatás területén működnek. (Pályázaton nyert 440 000 Ft támogatással.)
Jótékonysági Karácsonyi rendezvényt támogattunk az éhező nyolcadik kerületi gyermekekért (1 160 741 Ft értékben élelmiszer, ajándék, ruha átadásával). Az Éhező Gyermekekért Alapítvány szervezésében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium aulájában 2009. december 18-án tartott rendezvényen 140 hátrányos helyzetű kisgyermek számára ajándékokkal és műsorral próbáltuk ezt a napot felejthetetlenné varázsolni. A programon részt vett Kórózs Lajos és Arató Gergely államtitkár is. A napot a magyar parlament megtekin-tésének lehetősége koronázta meg.

KIEMELT PROGRAMOK (külön mellékletben bemutatva)

Nagyszabású adományozás Borsod-Abaúj-Zemplén megye három gyermekvédelmi intézményének.
Almaosztási akció Nyugat-Magyarország családsegítő intézeteiben, illetve gyermekotthonaiban.
Vakok Batthyányi László Intézete részére havi élelmiszer beszerzés és oktatáshoz hangos felolvasó berendezés.
Alapítványunk 2005. január 1-től 2008. december 31-ig 57 millió forint értékű adományt gyűjtött össze és adott át. Ezt az összeget a 2009. évben további 21 042 720 forinttal tudta gyarapítani, így eddig elért eredményünk 78 millió forintra növekedett.


Budapest, 2010. február 10.
Hegedűs Judit a Kuratórium elnöke


  MÉRLEG         
2009. év         
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete
    Adatok e Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
a b c d e
A Befektetett eszközök 1165 0 753
I. Immateriális javak 223   103
II. Tárgyi eszközök 942   650
III. Befektetett pénzügyi eszközök      
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
B Forgóeszközök 1 448 0 2 755
I. Készletek     75
II. Követelések      
III. Értékpapírok      
IV. Pénzeszközök 1 448   2 680
C Aktív időbeli elhatárolások   0  
    ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) 2 613 0 3 508
D Saját tőke 1 316 0 2 898
I. Induló (jegyzett) tőke 100   100
II. Tőkeváltozás (eredmény) 2 249   1 216
III. Lekötött tartalék      
IV. Értékelési tartalék      
V. Tárgyévei eredmény alaptevékenységből -1 033   1 582
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
E Céltartalékok   0  
F Kötelezettségek 1 296 0 610
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek      
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 470   610
G Passzív időbeli elhatárolások 826 0
    FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 2 613 0 3 508

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2009. év

    Adatok e Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
a b c d e
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 49 913   51 808
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
a) alapítótól      
b) központi költségvetésből      
c) helyi önkormányzattól      
d) egyéb 1 574   246
2 Pályázati úton elnyert támogatás 1 614   3 995
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 45 167   47 551
4 Tagdíjból származó bevétel      
5 Egyéb bevétel 1 558   16
6 Pénzügyi műveletek bevételei      
7 Rendkívüli bevételek      
8 Aktívált saját teljesítmény értéke      
B Vállalkozási tevékenység bevétele      
1 Árbevételek      
2 Egyéb bevételek      
3 Pénzügyi műveletek bevételei      
4 Rendkívüli bevételek      
C Összes bevétel 49 913   51 808
D Közhasznú tevékenység ráfordításai 50 946   50 226
1 Anyagi jellegű ráfordítások 1 600   1 266
2 Személyi jellegű ráfordítások 638   326
3 Értékcsökkenési leírás 315   412
4 Egyéb ráfordítások 48 258   48 073
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 135   111
6 Rendkívüli ráfordítások      
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
1 Anyagi jellegű ráfordítások      
2 Személyi jellegű ráfordítások      
3 Értékcsökkenési leírás      
4 Egyéb ráfordítások      
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai      
6 Rendkívüli ráfordítások      
F Összes tevékenység költsége (D+E) 50 946   50 226
G Adózás előtti vállalkozási eredmény      
H Adó fizetési kötelezettség      
I Tátgyévi vállalkozási eredmény (G-H)      
J Tátgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1 033   1 582
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A       Személyi jellegű ráfordítások 3 066   1 945
1         Bérköltségek 1 778   1 945
    a) Megbízási díjak      
    b) Tiszteletdíjak      
2   Személyi jellegű egyéb költségek 638   326
3   Személyi jellegű költségek közterhei 590   620
B Nyújtott támogatások      
1   Továbbutalt, illetve átadott támogatás 15 170   21 181
C Továbbutalási céllal kapott támogatás     600
D Továbbutalt támogatás     600
Megosztás

Hírek, aktualitások Magunkról Tevékenységünk Hogyan támogathat minket? Közhasznúsági jelentés Az SZJA 1%-ának felhasználása Kapcsolat Dokumentumtár Pályázatok Referenciák Önkéntes támogatás Önkéntes csapatok